Dar news TV

Dar news TV Dar news TV

 • 100
 • 828
THINK POSITIVE

วีดีโอ

2:31CHABODE
CHABODEมุมมอง 4.2Kวันที่ผ่านมา
3:31HUG
HUGมุมมอง 4Kวันที่ผ่านมา
2:32WONDERFUL
WONDERFULมุมมอง 11Kวันที่ผ่านมา
2:23NIPE UONE
NIPE UONEมุมมอง 11Kวันที่ผ่านมา
2:46OPTION
OPTIONมุมมอง 45K2 วันที่ผ่านมา
2:29REFRESH
REFRESHมุมมอง 12K2 วันที่ผ่านมา
4:15FEVER
FEVERมุมมอง 11K2 วันที่ผ่านมา
2:55HUGS
HUGSมุมมอง 19K2 วันที่ผ่านมา
2:53MGONGO STYLE
MGONGO STYLEมุมมอง 1.5K2 วันที่ผ่านมา
3:28CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 34K2 วันที่ผ่านมา
3:01RESPOND
RESPONDมุมมอง 7K2 วันที่ผ่านมา
2:16DESPERADO
DESPERADOมุมมอง 116K2 วันที่ผ่านมา
2:39RESPONSE
RESPONSEมุมมอง 20K2 วันที่ผ่านมา
2:59CREATIVITY
CREATIVITYมุมมอง 45K2 วันที่ผ่านมา
1:50WONDERFUL
WONDERFULมุมมอง 48K3 วันที่ผ่านมา
1:43CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 48K3 วันที่ผ่านมา
3:14SPONSOR
SPONSORมุมมอง 11K3 วันที่ผ่านมา
2:41CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 942K3 วันที่ผ่านมา
2:50SHOBO
SHOBOมุมมอง 10K3 วันที่ผ่านมา
2:38SPONSOR
SPONSORมุมมอง 11K3 วันที่ผ่านมา
4:23HUG
HUGมุมมอง 4.4K3 วันที่ผ่านมา
2:18CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 18K3 วันที่ผ่านมา
2:45FEVER
FEVERมุมมอง 162K3 วันที่ผ่านมา
3:32DESPITE
DESPITEมุมมอง 10K3 วันที่ผ่านมา
3:43WONDERFUL
WONDERFULมุมมอง 81K3 วันที่ผ่านมา
2:35ADVICE
ADVICEมุมมอง 385K3 วันที่ผ่านมา
2:39SPONSOR
SPONSORมุมมอง 22K3 วันที่ผ่านมา
2:25RESPONSE
RESPONSEมุมมอง 27K3 วันที่ผ่านมา
2:20CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 94K3 วันที่ผ่านมา
2:07STRAIGHT
STRAIGHTมุมมอง 3.2K3 วันที่ผ่านมา
2:41SERIOUS
SERIOUSมุมมอง 6K3 วันที่ผ่านมา
2:51AMAGULU
AMAGULUมุมมอง 3.6K3 วันที่ผ่านมา
1:46RESUME
RESUMEมุมมอง 7K3 วันที่ผ่านมา
3:39CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 224K3 วันที่ผ่านมา
3:41FEVER
FEVERมุมมอง 495K3 วันที่ผ่านมา
2:54FANTASTIC
FANTASTICมุมมอง 4.2K3 วันที่ผ่านมา
3:45MOPAO
MOPAOมุมมอง 12K3 วันที่ผ่านมา
3:12SHOBO
SHOBOมุมมอง 8K4 วันที่ผ่านมา
2:59SPONSOR
SPONSORมุมมอง 2.3K4 วันที่ผ่านมา
3:03WONDERFUL
WONDERFULมุมมอง 12K4 วันที่ผ่านมา
2:21CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 2.1K4 วันที่ผ่านมา
2:31FEVER
FEVERมุมมอง 127K4 วันที่ผ่านมา
1:55PRETTY
PRETTYมุมมอง 5K4 วันที่ผ่านมา
3:09SPONSOR
SPONSORมุมมอง 90K4 วันที่ผ่านมา
2:57HUG
HUGมุมมอง 70K4 วันที่ผ่านมา
3:05CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 4.1K4 วันที่ผ่านมา
2:32RESPECT
RESPECTมุมมอง 3.1K4 วันที่ผ่านมา
3:54REFRESH
REFRESHมุมมอง 3.6K4 วันที่ผ่านมา
2:37SPONSOR
SPONSORมุมมอง 7K4 วันที่ผ่านมา
2:29SHOBO
SHOBOมุมมอง 10K4 วันที่ผ่านมา
3:55HUG
HUGมุมมอง 10K4 วันที่ผ่านมา
1:59FEVER
FEVERมุมมอง 64K4 วันที่ผ่านมา
2:08CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 10K4 วันที่ผ่านมา
2:47AASHIQUI
AASHIQUIมุมมอง 4.1K4 วันที่ผ่านมา
3:01WEATHER
WEATHERมุมมอง 2.6K4 วันที่ผ่านมา
4:39AMAZING
AMAZINGมุมมอง 2.2K4 วันที่ผ่านมา
2:58REFRESH
REFRESHมุมมอง 2.7K4 วันที่ผ่านมา
4:24DESPACCITO
DESPACCITOมุมมอง 2.6K4 วันที่ผ่านมา
3:58DESPERADO
DESPERADOมุมมอง 3.4K4 วันที่ผ่านมา
3:05CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 9K4 วันที่ผ่านมา
5:29CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 9K4 วันที่ผ่านมา
3:26DESPISE
DESPISEมุมมอง 3.4K4 วันที่ผ่านมา
3:32SPONSOR
SPONSORมุมมอง 4.5K4 วันที่ผ่านมา
2:29AMAGULU
AMAGULUมุมมอง 4K5 วันที่ผ่านมา
2:50CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 235K5 วันที่ผ่านมา
4:34SPONSOR
SPONSORมุมมอง 16K5 วันที่ผ่านมา
2:52RESPOND
RESPONDมุมมอง 1.6K5 วันที่ผ่านมา
2:43CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 2.8K5 วันที่ผ่านมา
2:04AASHIQUI
AASHIQUIมุมมอง 5K5 วันที่ผ่านมา
3:12MKE WA MTU SUMU
MKE WA MTU SUMUมุมมอง 6K5 วันที่ผ่านมา
4:28FEVER
FEVERมุมมอง 2.6K5 วันที่ผ่านมา
3:53HUG
HUGมุมมอง 9K5 วันที่ผ่านมา
4:02WONDERFUL
WONDERFULมุมมอง 1.9K5 วันที่ผ่านมา
2:33FEVERS
FEVERSมุมมอง 7K5 วันที่ผ่านมา
4:08FANTASTIC
FANTASTICมุมมอง 3.8K5 วันที่ผ่านมา
2:11DESPACCITO
DESPACCITOมุมมอง 18K5 วันที่ผ่านมา
2:04KOCU
KOCUมุมมอง 1.3K5 วันที่ผ่านมา
3:20AMAZING
AMAZINGมุมมอง 14K5 วันที่ผ่านมา
3:07CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 7K5 วันที่ผ่านมา
3:48SPONSOR
SPONSORมุมมอง 26K5 วันที่ผ่านมา
2:59WONDERFUL
WONDERFULมุมมอง 6K5 วันที่ผ่านมา
2:22FEVER
FEVERมุมมอง 7K5 วันที่ผ่านมา
2:30RESPOND
RESPONDมุมมอง 1.6K6 วันที่ผ่านมา
3:57SUPPORT
SUPPORTมุมมอง 2.6K6 วันที่ผ่านมา
3:10SHOBO
SHOBOมุมมอง 2.5K6 วันที่ผ่านมา
1:56HUG
HUGมุมมอง 2K6 วันที่ผ่านมา
3:16MKWE
MKWEมุมมอง 8K6 วันที่ผ่านมา
2:17PARA
PARAมุมมอง 1.6K6 วันที่ผ่านมา
3:43MYSELF
MYSELFมุมมอง 2.8K6 วันที่ผ่านมา
2:36CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 8K6 วันที่ผ่านมา
2:04CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 6K6 วันที่ผ่านมา
3:47SPONSOR
SPONSORมุมมอง 1.9K6 วันที่ผ่านมา
3:19GUESS
GUESSมุมมอง 2.3K6 วันที่ผ่านมา
3:16WONDERFUL
WONDERFULมุมมอง 3.8K6 วันที่ผ่านมา
3:03SHOBO
SHOBOมุมมอง 3.6K6 วันที่ผ่านมา
2:37WONDROUS
WONDROUSมุมมอง 1.4K6 วันที่ผ่านมา
4:03FEVER
FEVERมุมมอง 2.4K6 วันที่ผ่านมา
3:37RESPOND
RESPONDมุมมอง 3.3K6 วันที่ผ่านมา
2:12CREATIVE
CREATIVEมุมมอง 18K6 วันที่ผ่านมา
3:52FEVER
FEVERมุมมอง 20K6 วันที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

 • Edicleia Ramos

 • 0

 • Gg

 • ⬇️😍😍😍😍😍

 • Xx

 • ,

 • Nice ❤

 • ya allah plz forgive me stop watching this.

 • Bien

 • @

 • Slimthickkk

 • My queen

 • À.

 • blu picture [email protected]

 • Nimpate wpi

 • انا عارف ان في هنا بنات وستات محترمة وليها مكانها بين الناس وفي بيتها بس عندها ظروف مطلقة أو أرملة أو جوزها مسافر أو بنت ومحدش حاسس بيكي وبتخافي من الحوارات والكلام الكتير وبدون فعلا غير وطبيعي انك ليكي احتياجك وهدف معين انك توصلي لمرحلة معين من السعادة وانك عمرك ما وصلتي ليه لان محدش قادر يفهمك ولا يحس بيكي وبتخافي تتكلمي مع أي حد لانك اكيد محتاجة السرية لأنك محتاجة تحافظي على مكانتك ووضع وفي نفس الوقت محتاجة توصلي للي بتحلمي بيه وترضي رغبتك وتشبعي حرمان نفسك تعيشي اجمل لحظات حياتك تتكلمي بكل ثق وامان وبدون قلق وخوف حقك في ده ابعتيلي هسمعلك وهنتكلم وتوصل للي بتحلمي بيه وبتتمني ووعد بسرية تامة اتفضلي خاص وتساب أو على الايمو او تلجرام كل يوم24ساعه 00201113313092

 • Ilke

 • Nin

 • God is so wonderful.

 • ه

 • Salut a tous

 • Nice

 • Faith bahti

 • Faith bahati

 • ممكن نتعرف علا بنت الموافقه ترد

 • wimb mupy wa harmonaz

 • Hii

 • Mo on

 • E

 • ఆ ఆi love u girl.

 • 😁

 • Só negócio grande😍

 • Slimthickkkk

 • Nice ❤❤❤❤

 • Wow 😋😋

 • Lionel messi foot club barcelona

 • XXXXX

 • My favorite actress... 🍒

 • 7:07k

  • Fydhejenejenekeneke

 • 6:06k

 • 5:05k

 • 4:04k

 • Eu qeru vê filme di fodais

 • Simontok

 • Subi is so fine I love you girl 🥰😍😍😍🥰

 • chuys jks la

 • *TAFADHALI KWA HESHIMA NA TAADHIMA NAKUOMBA ANGALIA VIDEO YA WIMBO WANGU MPYA KWA KUGUSA PICHA YANGU HAPO PEMBENI LAKINI PIA NAOMBA SUBSCRIBE KWENYE CHANNEL YANGU ILI NIWEZE KUMONITIZE CHANNEL YANGUu* 🎶🎶🎶🎶

 • Hugh hiking

 • 4:12 5:23 Good ❤

 • *TAFADHALI KWA HESHIMA NA TAADHIMA NAKUOMBA ANGALIA VIDEO YA WIMBO WANGU MPYA KWA KUGUSA PICHA YANGU HAPO PEMBENI LAKINI PIA NAOMBA SUBSCRIBE KWENYE CHANNEL YANGU ILI NIWEZE KUMONITIZE CHANNEL YANGUu* 🎶🎶🎶🎶

 • 2:25 4:11 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • 3:26 8:54 Wow 😸🔥

 • 3:21 4:15 Wow 😸🔥

 • 4:12 6:52 Wow 😋🔥

 • The is ok

 • 💯MUCH LOVE, HUGS & KISSES TO ALL CREATORS, ACTORS, ACTRESS, CAST, CAMERAMEN, PRODUCERS, DIRECTORS, EDITORS, PROMOTERS, VIEWERS, SUBSCRIBERS, LOVERS & FANS💋💓💥🔥

 • S-E-X C-H-A-T ?? ADD KARO 😑 SNAPCHAT- Kunal4g Insta- Kunal4g

 • S-E-X C-H-A-T ?? ADD KARO 😑 SNAPCHAT- Kunal4g Insta- Kunal4g

 • Como q vim para aq ;---;

 • 01:25 Wooowww 😍 😍 Amazing ❤️😍

  • 01:25

 • Xxx

 • Cool

 • رهيب والله رهيب.

  • هنقذني منو تعاااال.

  • انقذني انقذني.

 • Tout

 • سمحة ستووو.

  • ادقك هسع اديك كده

  • ادقك هسع اديك كده

 • حبيبي.

  • بقيت صلعة زيكك. بهته فيني.

 • حبيبي.

 • No no no no nomxhbxh

 • I want a girl

 • I want a girl

 • اوي دخل يا يحبني يحطلي وكي

 • Bu

 • Bu

 • سلام

 • سلام

 • F

 • 😀💟💟💕💚

 • নেকৈট ছবি